Project structuur

In CIM2000 kunt u uw projecten als boomstructuur definiëren, met alle nodige informatie die het perfect mogelijk maakt alle aspecten tijdens de productie te beheren.
Een project bestaat dus uit een hoofding, met daaronder de te maken / leveren onderdelen / constructies. Die onderdelen kunt u opsplitsen in subonderdelen.

Per sub-deel kan je volgende info linken :

  • BOM (bill of material) : alle nodige materialen, zowel stock- als aankoopartikels. Bij lengte artikels kan je de lengte X aantal stuks nodig ingeven , bij platen Lengte X breedte X aantal stuks. Van hieruit wordt aankoop gestuurd.
  • BOL (bill of labour) : alle bewerkingen nodig om dit deel af te werken, met voorziene tijden en productie-informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de planning op te maken.
  • Documenten: alle documenten (tekeningen, technische fiche, CAM programma’s, …) ivm dit deel. Deze informatie kan zowel vanuit CIM2000 als op de werkvloer-PC’s gevisualiseerd of geprint worden.

In CIM2000 is ook een productgenerator voorzien, die toelaat om via een macrotaal een productstructuur vrijwel automatisch te genereren, op basis van vragen, beslissingsregels en formules.

Via stuklijsten kan men ook de productstructuur uit een CAD-systeem binnenhalen, indien men daarover beschikt.