Planning

De planning laat toe een grafisch overzicht te krijgen, voor een bepaalde periode (dag, week, maand) van de geplande werken, t.o.v. de beschikbare capaciteit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de bedrijfskalender.
De planning kan opgevraagd worden voor een groep werkposten of voor een specifiek order, bestaande uit meerdere producten, enz.
Daarnaast kan men ook lijsten vragen van de benodigde materialen, resources en externe bewerkingen. Helaas, CIM2000 zal de planningsproblemen en capaciteitsproblemen wel niet zelf  oplossen!! Maar het laat wel toe om de problemen snel en nauwkeurig vooraf te detecteren, om de verantwoordelijken toe te laten de juiste beslissingen te nemen, op basis van de beschikbare informatie.

Bij vaststellen van problemen in het grafisch overzicht kan men onmiddellijk een bewerking selecteren, om te wijzigen (voor- of achteruit schuiven naargelang de belangrijkheid van de klant, de werkpost veranderen wat aanleiding kan geven tot extra kosten), of men kan de capaciteit van een werkpost tijdelijk aanpassen (ploegenstelsel, overuren).
Men kan een bewerking of een volledig order met behulp van de muis verslepen op het scherm. Problemen worden duidelijk getoond in een andere kleur (rood), en men kan ook een lijst vragen van de specifieke probleemgebieden.

Vanuit de verkoopafdeling kan men ook reeds offertes (fictief) inplannen samen met de echte productie, om een gefundeerde levertermijn te kunnen voorstellen.