Stock en aankoop

De aankoopdienst beheert de aankoop van artikelen, grondstoffen, gereedschappen en externe bewerkingen.
Daarvoor worden door het systeem aankoopvoorstellen gegenereerd en bestelbons opgesteld.
Bij iedere levering kunnen opmerkingen ingegeven worden.

Aankoopartikelen worden ingedeeld in groepen, waarbij elke groep specifiek parameters heeft, die opgevraagd worden bij het beschrijven van het artikel. De artikelnaam kan uit deze parameters afgeleid worden of vrij bepaald worden.

Daarnaast kan men ook per artikel volgende informatie stockeren :
 omschrijving (per taal)
 eenheden (meerdere mogelijkheden worden voorzien : prijseenheid, aankoopeenheid, stockeereenheid)
 voorcalculatieprijs
 standaard verkoopprijs (+ prijzen per klant/klantgroep)
 standaard inkoopprijs (+ prijzen per leverancier)
 kortingsschalen
 karakteristieken (lengte, breedte, oppervlakte, gewicht)
 min. bestelhoeveelheid
 status : grondstof, artikel of product
 mogelijke leveranciers / laatste aankopen
 voorraad aantallen (min, max., huidig aantal, locatie(s))
 technische fiche van het artikel (ev. Via etiketten - bijhouden van nummering per item, kwaliteitsregistraties, …).
 documentenbeheer

De stock bevat zowel aankoopartikelen, grondstoffen als verkoopproducten. Alle in- en uitgaande bewegingen worden nauwkeurig geboekt, zodat men een volledig overzicht behoud van alle bewegingen, met datum, aantal, gebruiken, order. De aantallen in voorraad kunnen over meerdere magazijnen verdeeld zijn en op verschillende locaties voorkomen.
Afboeken van de voorraad kan gebeuren volgens verschillende systemen (FIFO, …).

Een voorraadcontrole functie laat toe weinig gebruikte artikelen op te sporen, en de voorraad te optimaliseren.
Via een in alle modules beschikbare filterfunctie, kan men eenvoudig bewerkingen uitvoeren op een groep artikelen om bijvoorbeeld de prijzen procentueel te veranderen.

Bij het lanceren van een productieorder worden een aantal instructies gegenereerd voor de aankoopdienst, voor het bestellen van artikels, grondstoffen, uitbestede bewerking of voor het aanvullen van stockartikelen.

Bij de definitie van de kostenstructuur van een deelorder/deelofferte kunnen de stockmaterialen gebruikt worden, met  als kostprijs als stockprijs of een speciale (berekende) prijs als kostprijs.
Ook niet-stockartikelen kunnen als kost ingebracht worden.

CIM2000 beheert alle aankopen, vanaf prijsaanvragen, bestellingen tot opvolging en levering van de bestelde goederen. Zowel losse prijsaanvragen, voor stock als specifieke bestellingen voor projecten kunnen gemaakt worden. Prijsaanvragen kopiëren naar andere leveranciers of omzetten naar bestelbons zijn standaard voorzien.
De opvolging van de aankoop loopt vlot via de levertijdbewaking. Via de boomstructuur van de projecten kunt u ook direct alle specifieke aankopen volgen.

Via het knelpuntenscherm kan met dagelijks de bestellingen bewaken.