Verkoop

Na ingave van alle informatie in een project (producten, aantallen, operaties met instel- en cyclustijden (eigen productie of uitbesteding), aankoopartikelen, resources, grondstoffen) kan een voorcalculatieprijs bepaald worden.
Alle kosten en tijden worden met het offerteaantal vermenigvuldigd en aldus bekomt men een vrij nauwkeurige kostprijsberekening. Een voorcalculatie kan men uitvoeren voor een offerte, maar ook voor een bestelling, met misschien aangepaste gegevens (aantallen,…).
Men kan natuurlijk ook vertrekken van een volledige productomschrijving (of een deelproduct) uit de productdatabase of van een vroeger gemaakte offerte/bestelling om aldus heel snel een nieuwe calculatie te bekomen, mits het doorvoeren van enkele specifieke wijzigingen.

De gegevens die bij de voorcalculatie werden bepaald, kan men geheel overnemen in de werkvoorbereiding, alwaar men de operaties verder zal detailleren en nauwkeurige tijden bepalen.
Nadien zal men de resultaten van de voorcalculatie ook met deze van de nacalculatie (op basis van de geregistreerde uren en materialen) kunnen vergelijken.