Facturatie

Voor de cashplanning kunnen provisies gedefinieerd worden (aankoop/verkoop), die dan later aan de effectieve aankoop/verkoopfacturen kunnen gelinkt worden.

De verkoopafdeling zal de facturatie uitvoeren, nadat de volledige productiecyclus doorlopen is en nadat de verzendnota werd opgemaakt. Men kan een lijst opvragen van de nog te factureren verzendnota’s en daarin aanduiden welke facturen men wil aanmaken.
De te factureren kosten worden getoond, met de mogelijkheid om prijzen te wijzigen (op basis van nacalculaties) of toe te voegen (zoals transportkosten).
Facturen worden door het systeem automatisch opgemaakt aan de hand van de beschikbare gegevens (klantgegevens - adres, leveradres, betalingsvoorwaarden en van de producten, aantallen en overeengekomen of gewijzigde prijzen), maar via een tekstverwerker, kan men in laatste instantie nog opmerkingen toevoegen of wijzigingen aanbrengen.
De lay-out en taal en inhoud van de factuur is volledig vrij te bepalen en kan per klant gewijzigd worden.
Omzetcijfers per klant en per periode kunnen eenvoudig opgevraagd worden.