Cam2000s Laser-Plasma-Waterjet


Het tekenpakket dat in CAM2000s is geïntegreerd, laat u toe om het even welke geometrie snel te tekenen. U beschikt over constructie-elementen, transformaties, splines, tekst, bemating, enz … U kan ook tekeningen importeren uit andere tekenpakketten door het inlezen van DXF, ME10 of Iges- files. Deze kunnen binnen CAM2000s verder worden bewerkt.

Via een krachtige technologische module, kan vanuit deze CAD-informatie op een volledige automatische of interactieve wijze de snijvolgorde bepaald worden. In een technologie database beschikt men over alle nodige gegevens per materiaal en dikte.

Men beschikt daarbij over volgende automatische funkties :

• Zuiveren van de CAD-informatie op onzuiverheden (splitsen van lijn/bogen, wegnemen van dubbele elementen, sluiten van onnauwkeurige verbindingen)
• Herkenning van buiten- en binnencontouren (ev. meerdere buitencontouren die automatisch in verschillende stukken opgesplitst worden).
• Automatische toekenning van in- en uitlopen volgens de specificaties in de technologie database. De in- en uitlopen kan men echter ook na het nesten in de plaat bepalen.


IN DE PLAAT BRENGEN VAN DE STUKKEN

Verschillende stukken kunnen ineens opgeladen worden en op verschillende manieren in de plaat worden genest. Maakt men gebruik van de automatische nestmodule, dan worden alle stukken op een zo economisch mogelijke manier in de plaat gepositioneerd volgens verschillende criteria :

• nesten naar de hoek of naar de zijkant van de plaat
• nesten van de stukken onder verschillende hoekposities
• spiegelen van de stukken toegelaten of niet.
• nesten in veelvouden
• nesten volgens verschillende prioriteiten
• nesten rekening houden met interactief gemaakte groepen (pre-nestingen).
• nesten met meerdere branders
• nesten met verschillende scenario’s
 
Men kan de automatische nestmodule ook verschillende mogelijkheden laten berekenen en daaruit de interessantste oplossing laten weerhouden. Dit gebeurt op basis van de minimum kostprijs rekening houdend met snijtijd en plaatafval.
Deze nestmodule is zelfs in staat om tijdens het nesten nog rekening te houden met het aantal te gebruiken branders en daarbij de optimale brandercombinatie te bepalen.
Men kan ook laten nesten, vertrekkende van een skeletplaat waaruit vroeger reeds stukken werden gebrand, om daarin verder te werken.

Dankzij deze volautomatische nestprocedure wordt de snijtijd en de afval tot het absoluut minimum herleid.

Na het nesten kan men automatisch de snijvolgorde laten bepalen, volgens verschillende criteria, waarbij ermee rekening gehouden wordt, dat de stukken die zich in gaten van andere stukken bevinden eerst gebrand worden. De inlopen op de buitencontouren worden automatisch toegekend en er kan een controle uitgevoerd worden of stukken elkaar niet raken of snijden (door bv. een te lange inloop). Wanneer nog niet alle stukken in de plaat geplaatst zijn, dan kan men overgaan naar een volgende plaat, waarbij de nog te nesten aantallen onmiddellijk verrekend worden, en men gewoon op dezelfde manier kan verder werken.
Naast het volautomatisch nesten beschikt men ook nog over verschillende functies voor het interactief nesten op het scherm :

• Spiegelen, roteren
• Groependefinities
• BUMP-mode - men plaatst een stukken tegen of over een ander stuk, en het wordt onmiddellijk op de correcte tussenafstand geplaatst (ook in hoeken).
• Plaatsen van stukken op een rooster of een lijn op de correcte tussenafstand.
• Plaatsen van ronde stukken op een rooster met minimum materiaalverbruik.
• Gebruik van verschillende branders per stuk
• Beheer van de aantallen waarbij men steeds ziet hoeveel van elk stuk men nog moet nesten.
• Opgave van in- en uitloop bij elk stuk (of voor alle gelijke stukken) volgens verschillende mogelijkheden (willekeurig, loodrecht, in het verlengde of volgens een raakboog).

Groot voordeel is dat men zowel automatisch als interactief nesten in combinatie kan gebruiken. Men plaatst eerst een aantal grote stukken interactief, en dan laat men het opvullen met kleinere stukken automatisch gebeuren.

Bijkomende functionaliteiten :

• Gemeenschappelijke snedes van de stukken die zich op een bepaalde tussenafstand bevinden. Daarbij kunnen eventueel nieuwe gaten ontstaan tussen de stukken die automatisch gedetecteerd worden. De snijvolgorde van de gemeenschappelijke snede kan men semi-automatisch of interactief bepalen. Men kan ook gemeenschappelijke snedes gebruiken in combinatie met verschillende branders.
• Continue snede waarbij men met 1 keer inbranden verschillende stukken snijdt.
• Instellen van bruggen tussen de stukken.

• Maken van standaard nestingen die men in elke plaat als groep kan oproepen kan het nesten aanzienlijk versnellen.
• Toevoegen van loops voor het branden van scherpe hoeken.
• Een lijst van de stukken met de snijtijden, aantal starts, %afval, enz. kan op elk ogenblik opgevraagd worden.

 
Het resultaat wordt afgedrukt in een overzichtelijk nestrapport :