Nacalculatie

De nacalculatie geeft een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten. Wanneer men de nacalculatie vraagt van een niet volledig afgewerkt order, dan noemt men dat een momentopname. Een momentopname kan interessant zijn om te zien of de beoogde objectieven (kosten) zullen gerespecteerd worden tijdens de uitvoering van een belangrijk order.

De nacalculatie houdt rekening met :

  • De inkoopprijzen van de materialen, op basis van de aankoopgegevens (voor zover een materiaal voor een order werd aangekocht). Werd een materiaal uit stock gehaald, dan wordt de stockprijs gebruikt. 
  • De op het order geregistreerde uren zullen berekend worden, samen met de uurtarieven van de werkposten en personeelsleden (ploegenstelsel). 
  • Eventueel werden stukken afgewerkt op andere posten, dan de geplande. 
  • De werkelijke kosten van uitbesteed werk. 
  • Bijkomende kosten (transport, reparatie, studie, …).

Tenslotte kan men een vergelijkend overzicht vragen tussen voor- en nacalculatie, waarbij opmerkelijke verschillen door het systeem duidelijk worden aangegeven.

De vorm waaronder u de nacalculatie krijgt kan ingesteld worden via de lijstgenerator.
Ook bijkomende overzichten naar rendement, WIP, opbrengsten, etc zijn voorzien.