Productie Opvolging

Productie dient de bestelde producten te vervaardigen.
Daarom moet er eerst en vooral voor gezorgd worden dat de benodigde materialen (grondstoffen, producten, artikelen, resources) op het juiste ogenblik op de juiste plaats zijn. Daarvoor worden de uitgiftes uit stock en de inkomende leveringen voor een order bijgehouden.
Ook het verbruik en de teruggifte van materiaal moet worden bijgehouden.

Ook externe bewerkingen moet men apart beheren (wat is verzonden, wat is reeds teruggekomen).

Daarnaast worden ook de uren waarbij aan een bepaalde operatie wordt gewerkt geregistreerd, via manuele dagelijkse ingave, of via productieterminals of een PC in de werkplaats.
Registratie gebeurt altijd in 2 fazen :

  1. De zuivere registratie van de bewerkingen of toestanden in productie  (= persoon/ploegstelsel, werkpost, begintijd, eindtijd, job of toestand, aantal stuks).  Een toestand is een fase waarbij niet geproduceerd wordt, maar waarbij de reden daarvoor opgegeven wordt (defecte machine, geen materiaal, …).
  2. In tweede instantie worden deze gegevens in een overzicht ter beschikking gesteld van een verantwoordelijke die ze moet controleren, wijzigen, aanvullen en goedkeuren voor definitieve verwerking. Verschillende lijsten kunnen door de productieverantwoordelijke worden opgevraagd :
  •  werken in uitvoering
  •  voorziene werken per afdeling
  •  uitgiftes en ontvangsten van materialen
  •  statistieken van het productieverloop in een bepaalde periode.

De resultaten van de productieopvolging zullen rechtstreeks in de nacalculatie gebruikt worden.