Software voor ERP

CIM2000 ERP Software beheert de volledige productie vanaf offerte, via order, productie, aankoop, tijd- en materiaalregistratie, nacalculatie tot en met facturatie. Met CIM2000 kan je de beschikbare productiemiddelen echt optimaliseren, minder kosten, snellere doorlooptijden, … Modulair en prijsgunstig!Prioritair voor CIM2000 zijn: